ÚE Absztraktok

Dévavári Zoltán: A magyar tanító- és tanárképzés története Vajdaság Autonóm Tartományban (1945–2006).

Az alapkutatásokra épülő előadás, a vajdasági magyar tanító- és tanárképzés történetét járja körül az 1945-ös harmadik impériumváltástól 2006-ig. Ez a határkorszak a Jugoszláv Szocialista Népköztársaság, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és végül Szerbia-Montenegró Államközösségének hat évtizedét öleli fel. Az előadás első része bemutatja a sztálini mintára berendezkedő jugoszláv államhatalomnak a kisebbségek oktatásával összefüggő politikai megfontolásait; a zentai, a szabadkai és az újvidéki magyar tanítóképzők, illetve az Újvidéki Tanárképző Egyetem létrehozásának a körülményeit. A másodi rész igyekszik átfogó képet adni a nyílt diktatúrából autoriter államstruktúrába konvertálódó jugoszláv rendszernek a hatvanas és a hetvenes évekbeli magyar nyelvű tanítóképzéséről, a szabadkai Magyar Tanárképző Egyetem rövid éveiről, a magyar nyelvromlás előrehaladott állapotával összefüggő problémákról, végül pedig az idők folyamán állandóan változó oktatáspolitikai koncepciókról. Az előadás utolsó fejezete a második délszláv állam szétesésével is összefüggő, a magyarellenes tendenciák keretébe illeszkedő szerb oktatáspolitikai változásokat, a szabadkai magyar nyelvű tanítóképzés, illetve a Pedagógiai Akadémia erőszakos megszüntetését, végül pedig a magyar értelmiség és politikum azon harcait járja körül, amelyek révén 2006-ban hosszas csatározások után Szabadkán megalakulhatott a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Takács Márta:A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első 15 éve, jelene és jövőképe

A MTTK 2006-ban alakult a nagy hagyományokkal rendelkező szabadkai magyar nyelvű tanítóképzés hagyományit tovább örökítve. Jelenleg mint az Újvidéki Egyetem 14., legfiatalabb kara, 4 alapképzés és 2 mesterképzés, valamint több pedagógus-továbbképzés intézménye. Felújított műemléképülete a város egyik legszebb helyszíne, és a vajdasági magyar nyelvű felsőoktatás zászlóshajója.

Pintér Krekity Valéria: Akkreditációs folyamatok a pedagógusképző intézményekben

A Szerbiai Felsőoktatási Törvény szigorúan szabályozza, szabványok szerint előírja azokat a feltételeket, amelyek szerint a felsőoktatási intézmények működhetnek, illetve oktatási programjaik engedélyezhetők lesznek. A legújabb törvénymódosítások a pedagógusképző intézmények számára lényesen nagyobb óraszámban javasolnak gyakorlati képzést, és ez újabb kihívás a kisebbségi közösségek számára. Tudományos tevékenységet az egyetemi karok csak akkor folytathatnak, ha egy további akreditációs eljárásban erre jogosultságot szereznek. A MTTK a 2020/22021-es tanévben minden akreditációs feltételnek eleget tett, de a tapasztalatok tanulságosak lehetnek a régió többi intézménye számára is.

Námesztovszki Zsolt: Kompetenciák fejlesztése robotok programozásával

A 21. században kulcsfontosságúak a digitális kompetenciák, valamint a STEM tudományterület. A Vajdaságban 3 évvel ezelőtt kezdődött el egy olyan összehangolt kezdeményezés, amely elsődlegesen a LEGO robotok programozásának a népszerűsítését tűzte ki célul. A szervezők úgy vélik, hogy ez lehetőséget ad az általános- és középiskolás tanulóknak, hogy játékosan ismerkedjenek a műszaki világgal és fejlesszék a digitális kompetenciáikat, de emellett megfigyelhető az úgynevezett soft skill-ek (kreativitás, kommunikáció, logikus és algoritmikus gondolkodás stb.) fejlődése is. Az előadásunkban a WRO (World Robot Olympiad) kezdeményezés körül kiépülő szakköröket, műhelyeket, táborokat és magát a versenyt mutatnánk be.

Kovács Cintia: A tanítóképző konferenciái és akkreditált pedagógus-továbbképzései, folyóiratai

A jelen kor pedagógusát nagy kihívás elé állítja ez a felgyorsult, szüntelenül változó, technikai és informatikai értelemben is korszerű és állandóan megújuló világ. Kompetenciáit fejlesztenie kell, nem támaszkodhat csak a felsőfokú tanulmányai során megszerzett tudására ahhoz, hogy a diákok korszerű oktatásában lépést tudjon tartani, saját magát is fejlesztenie kell. A tanítóképző éppen ezért több akkreditált pedagógus-továbbképzést is meghirdet bizonyos időközönként, téli és nyári egyetem folyamán, vagy akár, igény szerint a tanév bármely szakaszában.  A tanítóképző konferenciái is hasonló célt szolgálnak, évente egyszer kerülnek megszervezésre. A három konferencia a következő megnevezést viseli: Nemzetközi Tudományos Konferencia, Nemzetközi Módszertani Konferencia és IKT az oktatásban konferencia. A Kar két folyóirata szerbiai minősítés szerint magas besorolású lektorált folyóiratoknak számítanak.