Tanulmánykötetek


Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb információkat, amelyek a tanulmánykötetek absztraktjaira, valamint tanulmányaira vonatkoznak tartalmi és formai szempontból.

A felsorolt szempontok figyelembe vételével várjuk a szakmai anyagok beérkezését.

Absztraktok tartalmi követelményei:

Terjedelem 800-1000 karakter (szóközökkel)
3-5 kulcsszó (magyar nyelven)

Tanulmányok tartalmi és formai követelményei:

Pedagógusképzők tanulmánykötete 

Terjedelmi keretek:  

  • egyszerzős tanulmányok esetén 16-20 ezer karakter 
  • társszerzős munkák esetén 20-40 ezer karakter 

Pedagógusjelöltek tanulmánykötete:

Terjedelmi keretek: 10-20 ezer karakter egyéni vagy társszerzős írások esetében egyaránt 


Formai követelmények a tanulmánykötetekhez:

Absztrakt:

Forma: Times New Roman, 12-es betűméret, dőlt, szimpla sorköz, sorkizárt bekezdés

Terjedelme: 1000 karakter (szóközökkel)

Kulcsszavak: 3-4 darab, Times New Roman, 12-es betűméret

A kulcsszavakhoz segítséget nyújthat az OPKM tezaurusza:

http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php?fn=mpt

Tanulmány szövege:

Forma: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt bekezdések

Alcímek jelölése: félkövér, balra zárt

Az alcímek előtt 2 sorköz kihagyás legyen, az alcím és a szöveg között pedig 1 sorköz kihagyás szükséges.

Táblázatok, ábrák:

A tanulmányba kizárólag saját szerkesztésű táblázatok, ábrák és diagramok kerülhetnek,

Word-ben szerkesztve. Akkor legyen csak kép, ha az önálló információtartalommal bír.

Kérjük, hogy a tanulmányokban a táblázatok és ábrák ne legyenek színesek, csak fekete-fehérek.

A táblázatok és ábrák címe a táblázatok, ábrák alatt, középre zártan, folyamatos arab számozással szerepeljen (Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz).

A táblázatok, ábrák és diagramok középre zártak legyenek.

A táblázat címe és a táblázat között legyen 1 sorköz.

A táblázat címe alatt középre zártan, zárójelben jeleníthető meg a forrás.

Hivatkozások:

Szövegközi hivatkozással a szövegtörzsben: zárójelben az adott szövegrész után, a szerző vezetékneve kiskapitális betűtípussal, utána vessző, majd a kiadás éve, kettőspont oldalszámmal.

PÉLDA:

Mindössze a felsőfokú szakiskolák működését engedélyezték – hiszen az ott képzett

mérnökökre, hivatalnokokra az új politikai hatalomnak is szüksége volt (TÓTH, 2001: 98-

100).

Lábjegyzet:

Csak a tanulmányhoz szánt jegyzeteket, megjegyzéseket írjuk ide (a hivatkozásokat kizárólag az említett módon, a szövegtörzsben kell feltüntetni).

Kivétel:

1.: a levéltári forrásokra való hivatkozás, mely szintén a lábjegyzetbe kerül rövidített formában. (A rövidítés feloldását a tanulmány végén szereplő irodalomban kell elvégezni, a feltüntetett példa alapján. Lásd IRODALOM, Levéltári források)

PÉLDA:

ZML XXIV. 505. ZVM Szm. Felügy. iratai 1947. 5. doboz, 1947/769. sz. irat – Zala vármegye

2.: az internetes forrásokra való hivatkozás, mely szintén a lábjegyzetbe kerül

PÉLDA:

T. TÓTH Sándor – SZABÓ Árpád: Régi mértanok és a csillagászathoz használatos matematikai számítások

www.mek.oszk.hu/05400/05407/pdf/TToth_Szabo_Mat_regimertan.pdf [2009.05.23.]

Felhasznált irodalom:

A tanulmány végén egy sor kihagyással IRODALOM (kiskapitális, 12-es betűméret, balra zárva) cím alatt következzen a hivatkozott irodalom. Ebben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyekre a szövegben tényleges hivatkozás történik. Külföldi szerzők ill. művek esetében is kérjük a szerző(k) teljes nevének kiírását.

Könyvek esetében:

SZERZŐ NEVE – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. Kiadó, Kiadás helye.

PÉLDA:

BARAKONYI Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban. Akadémia Kiadó, Budapest.

Kötetben szereplő tanulmány esetében:

SZERZŐ NEVE – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. In: Szerző(k)/ szerkesztő – név után zárójelben (szerk.): Cím. Kiadó, Kiadás helye. A tanulmány kezdő és záró oldalszáma.

PÉLDA:

TÓTH Tamás (2001): A napóleoni egyetemtől a humboldti egyetemig. In: Tóth Tamás

(szerk.): Az európai egyetem funkcióváltozásai. Professzorok Háza, Budapest. 95-124.

Folyóiratban szereplő tanulmány esetében:

SZERZŐ NEVE – vezetékneve kiskapitális betűtípussal (kiadás éve): Cím. Folyóirat címe, évfolyam, szám. A tanulmány kezdő és záró oldalszáma.

PÉLDA:

HRUBOS Ildikó (2009): A sokféleség értelmezése és mérése. Educatio, 18, 1. szám. 18-31.

Levéltári források esetében:

PÉLDA:

Zala Megyei Levéltár (röv.: ZML) XXIV. 505. Zalavármegye Szabadművelődési Felügyelőség (röv.: ZVM Szm. Felügy.) iratai 1947. 5. doboz, 1947/769. sz. irat – Zala vármegye

Internetes források esetében:

Szerző(k): Cím

URL-cím [letöltés ideje]

PÉLDA:

T. TÓTH Sándor – SZABÓ Árpád: Régi mértanok és a csillagászathoz használatos matematikai

számítások

www.mek.oszk.hu/05400/05407/pdf/TToth_Szabo_Mat_regimertan.pdf  [2009.05.23.]

Képek:

A képeket kérjük fekete-fehérben jó minőségben beilleszteni a tanulmányba.

A tanulmányokat a következő e-mail címre kérjük elküldeni: kmmtpk2021@gmail.com