Program

Közép-európai időzóna szerint


1. nap –
október 11.
Hétfő
🕒️ 16:00 – 16:15 Teams csatorna

Megnyitó, köszöntők
Dezső Renáta Anna, PTE BTK NTI, a kongresszus elnöke
Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese
Tarrósy István, a PTE külügyi igazgatója
Híves-Varga Aranka, a PTE BTK NTI igazgatója
Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
🕒️ 16:15 – 16:45 Plenáris előadás
Gerner Zsuzsanna: A magyarországi pedagógusképzés aktuális kihívásai
PTE Tanárképző Központ
🕒️ 16:45 – 17:00 a PTE BTK NTI szakmai bemutatkozása – kisfilmek
Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
Nevelés és Oktatáselméleti Tanszék
🕒️ 17:00 – 18:30 a PTE BTK NTI pedagógusképzőinek előadásai Absztraktok
Takács Zsuzsanna Mária: A pécsi pedagógusképzés kezdetei
Molnár-Kovács Zsófia: Kiemelkedő tanárszemélyiségek a pécsi tanárképzés történetéből
Ács Marianna: A pedagógusképzés nonformális színterei Pécsett (1948-1991)
Orsós Anna, Cserti Csapó Tibor, Lakatos Szilvia, Vezdén Katalin: Romológia a Pécsi Tudományegyetemen
Huszár Zsuzsanna: Pedagógus identitás, szakmakép és szerepfelfogás kutatások tükrében
Bálint Ágnes: Játék és tanulás
Dezső Renáta Anna: A gardneri intelligenciaelmélet alkalmazási lehetőségei a Kárpát-medencei magyar tanítási nyelvű pedagógusképzésben
🕒️ 18:30 – 19:30 Pedagógusképzők és pedagógusjelöltek diszkussziója
Moderátorok
Ritter Betty Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja
Turi Katalin PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
2. nap –
október 12.
Kedd
🕒️ 10:00 – 12:30 Teams csatorna

Az előző nap ismétlése felvételről
🕒️ 16:00 – 17:30 Teams csatorna

a Babeș–Bolyai Tudományegyetem pedagógusképzőinek előadásai Absztraktok
Fóris Ferenczi Rita: Pedagógusképzés a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen
Barabási Tünde – Stark Gabriella: A romániai koragyermekkori nevelés curriculumának érvényesülési esélyei az otthonóvodáztatás időszakában
Szabó Thalmainer Noémi: A szatmári tanítóképzés története
Demény Piroska: Az erdélyi tanítóképzés pedagógiai gyakorlatának 21. századi korszerűsítési kísérletei
Ozsváth Judit: A magyar tanárjelöltek helyzete Kolozsváron a két világháború között
Birta Székely Noémi: Személyközpontú módszerek alkalmazása a pedagógusok szakmai önismeretének fejlesztésében
Baranyi Tünde Klára: Az online matematikatanítás lehetőségei a romániai egyetemi oktatásban
Zsoldos Marchis Julianna: Mese, játék, játékosítás matematikaórán
Szállassy Noémi: A zöld ötven árnyalata – természettudományok oktatása az erdélyi pedagógusképzésben
🕒️ 17:30 – 18:30 Pedagógusképzők és pedagógusjelöltek diszkussziója
Moderátorok
Császár Zsuzsa PTE TTK
Paic Róbert PTE TTK
3. nap –
október 13.
Szerda
🕒️ 10:00 – 11:30 Teams csatorna

Az előző nap ismétlése felvételről
🕒️ 16:00 – 17:30 Teams csatorna

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pedagógusképzőinek előadásai Absztraktok
Depcsinszka Ivett: Az oktatás és pedagógusképzés helyzete Kárpátalján (Podkarpatszka Ruszban) a Csehszlovák Köztársaság kötelékében (1919–1939)
Tyahur László: A Munkácsi Állami Egyetem Humán-Pedagógiai Szakkollégiumának létrehozása és működése – pedagógusképzés az 1914-2021 közötti időszakban
Orosz Ildikó: A magyar nyelvű felsőoktatás helyzete Ukrajnában
Soós Katalin: A kárpátaljai magyar szakképzés helyzete az ukrajnai oktatási reformok tükrében
Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában
🕒️ 17:30 – 18:30 Pedagógusképzők és pedagógusjelöltek diszkussziója
Moderátorok
Bredács Alice PTE MK
Gocsál Ákos PTE MK
4. nap –
október 14.
Csütörtök
🕒️ 10:00 – 11:30 Teams csatorna

Az előző nap ismétlése felvételről
🕒️ 16:00 – 17:30 Teams csatorna

a Selye János Egyetem pedagógusképzőinek előadásai Absztraktok
Lőrincz Gábor: Az SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport tevékenysége, különös tekintettel a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával c. projektre
Gál Gyöngyi, Török Tamás, Csehiová Ágota, Szarka Katarína, Tóth-Bakos Anita,Horváth Kinga: Mentorképzés
Horváth Kinga, Tóth Péter: Miben térnek el a kisebbségi pedagógusok a többségtől? Szlovákiai magyar pedagógusok pályaképének értelmezése.
Borbély Diána, Józsa Krisztián, Orsovics Yvette, Horváth Kinga: Pedagógiai diagnosztika kurzus az óvodapedagógus képzésben
🕒️ 17:30 – 18:30 Pedagógusképzők és pedagógusjelöltek diszkussziója
Moderátorok
Deutsch Krisztina PTE ETK
Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette PTE ETK
5. nap –
október 15.
Péntek
🕒️ 10:00 – 11:30 Teams csatorna

Az előző nap ismétlése felvételről
🕒️ 16:00 – 17:30 Teams csatorna

az Újvidéki Egyetem pedagógusképzőinek előadásai Absztraktok
Takács Márta: A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első 15 éve, jelene és jövőképe
Dévavári Zoltán: A magyar tanító- és tanárképzés története Vajdaság Autonóm Tartományban (1945–2006).
Pintér Krekity Valéria: Akkreditációs folyamatok a pedagógusképző intézményekben
Námesztovszki Zsolt: Kompetenciák fejlesztése robotok programozásával
Kovács Cintia: A tanítóképző konferenciái és akkreditált pedagógus-továbbképzései, folyóiratai
🕒️ 17:30 – 18:30 Pedagógusképzők és pedagógusjelöltek diszkussziója
Moderátorok
Klein Ágnes PTE KPVK
Szederkényi Éva PTE BTK HFMI
🕒️ 18:30 – 19:00 A kongresszus zárása
Dezső Renáta Anna, a kongresszus elnöke
6. nap –
október 16.
Szombat
🕒️ 10:00 -13:00 Teams csatorna

Az előző nap ismétlése felvételről