Tisztelt Kollégák, Kedves Partnereink! 

A határon túli magyar tannyelvű pedagógusképzés számos kihívással szembesül a képző intézmények nyelvhasználatának kisebbségi helyzetéből adódóan. E képzések közt a pedagogikum helyzete kiemelten terhelt. Jelen tudományos esemény megvalósítása során a magyar nyelvű pedagógiai kultúra elmélyítése kerül a középpontba. 

Kongresszusunk célja a fókuszba helyezett tematikát és célcsoportokat érintően a résztvevőpartnerintézmények közötti diszkusszió, tapasztalatcsere elősegítése, jó gyakorlatok megosztása a PTE koordinálásával, kapcsolataink megerősítése, rendszerszintre emelése, képzési-, kutatói-, publikációs együttműködés megvalósítása.

Kongresszusunkhoz kapcsolódóan két tanulmánykötet jelenik meg az érintett pedagógusképzők, illetve pedagógusjelöltek aktuális írásainak gyűjteményei.


A Kongresszuson való részvételi szándékát az alábbi Google Forms kitöltésével jelezheti:


Meghívott partnereink 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (Kolozsvár, Románia)

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (Beregszász, Ukrajna

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar Révkomárom, Szlovákia 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka, Szerbia)


A szervezésben és megvalósításban közreműködő PTE egységek 

PTE BTK Neveléstudományi Intézet és tanszékei 

PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 

PTE Tanárképző Központ és partnerintézményei 

PTE Tudásközpont 

PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola


A kongresszus célja


 • Alkalmat teremteni a Kárpát-medence pedagógusképző intézményeiben dolgozó szakemberek közötti kapcsolatépítésre és szakmai eszmecserére;
 • Megerősíteni meglévő kapcsolatainkat, rendszerszintre emelni azokat;
 • Körképet adni a Kárpát-medencei magyar nyelvű pedagógusképzés főbb aspektusairól;
 • Hozzájárulni a magyar nyelvű pedagógia kultúra továbbfejlesztéséhez;
 • Elősegíteni a vonatkozó képzési-, kutatói-, publikációs együttműködést.


A kongresszus témái


A pedagógusképzés  
 • regionális sajátosságai, 
 • intézményrendszere,  
 • intézményi hagyományai, 
 • elméleti modelljei és ezek reflexiói, 
 • szervezeti keretei és ezek változásai,
 • jelenléti és online formái és ezek reflexiói, 
 • tantervi programjai, tannyelve(i) és ezek kisebbségi vonatkozásai, 
 • kimeneti követelményei és ezek reflexiói,  
 • egyes intézményeiben folyó pedagógusképzés gyakorlati kérdései,   
 • aktuális kihívásai és innovatív elemei, 
 • vonatkozó aktuális kutatási irányvonalai.  

One Comment

 1. Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *