Kezdőlap


Tisztelt Kollégák, Kedves Partnereink! 

A határon túli magyar tannyelvű pedagógusképzés számos kihívással szembesül a képző intézmények nyelvhasználatának kisebbségi helyzetéből adódóan. E képzések közt a pedagogikum helyzete kiemelten terhelt. Jelen tudományos esemény megvalósítása során a magyar nyelvű pedagógiai kultúra elmélyítése kerül a középpontba. 

Kongresszusunk célja a fókuszba helyezett tematikát és célcsoportokat érintően a résztvevőpartnerintézmények közötti diszkusszió, tapasztalatcsere elősegítése, jó gyakorlatok megosztása a PTE koordinálásával, kapcsolataink megerősítése, rendszerszintre emelése, képzési-, kutatói-, publikációs együttműködés megvalósítása.

Kongresszusunkhoz kapcsolódóan két tanulmánykötet jelenik meg: az érintett pedagógusképzők kötete “A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés aktuális és történeti tárházának értékei”; illetve pedagógusjelöltek aktuális írásainak gyűjteménye, “A jövő Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógus generációjának pályakép mozaikjai” címmel.


A Kongresszuson való részvételi szándékát az alábbi Google Forms kitöltésével jelezheti:


Meghívott partnereink 

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Kolozsvár, Románia

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna 

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar Révkomárom, Szlovákia 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia


A szervezésben és megvalósításban közreműködő kollégák affiliációi

PTE BTK Neveléstudományi Intézet  

PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 

PTE Tanárképző Központ és partnerintézményei 

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

PTE Természettudományi Kar

PTE Egészségtudományi Kar

PTE Művészeti Kar

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja

UNIV TV


A kongresszus célja


 • Alkalmat teremteni a Kárpát-medence pedagógusképző intézményeiben dolgozó szakemberek közötti kapcsolatépítésre és szakmai eszmecserére;
 • Megerősíteni meglévő kapcsolatainkat, rendszerszintre emelni azokat;
 • Körképet adni a Kárpát-medencei magyar nyelvű pedagógusképzés főbb aspektusairól;
 • Hozzájárulni a magyar nyelvű pedagógia kultúra továbbfejlesztéséhez;
 • Elősegíteni a vonatkozó képzési-, kutatói-, publikációs együttműködést.


A kongresszus témái


A pedagógusképzés  

 • regionális sajátosságai, 
 • intézményrendszere,  
 • intézményi hagyományai, 
 • elméleti modelljei és ezek reflexiói, 
 • szervezeti keretei és ezek változásai,
 • jelenléti és online formái és ezek reflexiói, 
 • tantervi programjai, tannyelve(i) és ezek kisebbségi vonatkozásai, 
 • kimeneti követelményei és ezek reflexiói,  
 • egyes intézményeiben folyó pedagógusképzés gyakorlati kérdései,   
 • aktuális kihívásai és innovatív elemei, 
 • vonatkozó aktuális kutatási irányvonalai.